Festskrift og Menighedsblad for Hygum Kunstmuseum 2004, s.m. Åse Eg Jørgensen
og Jesper Rasmussen.