Manifold, One Thousand Books, (Pist Protta) Charlottenborg, Kbh.